Enllumenat exterior i interior de la Casa de la Vall

CASA DE LA VALL

El desembre del 2000, FEDA patrocina l’enllumenat exterior i interior de la Casa de la Vall.
El monument i l'entorn immediat reprenen vida i guanyen magnitud gràcies a una acurada il·luminació artística. A l’interior s'ha refet l’enllumenat de la sala del Consell, de la sala dels Passos Perduts, del despatx del Síndic, del vestíbul d’entrada i de l’escala d’accés a la primera planta. Les pintures murals i els retaules situats en aquelles zones s'han posat de relleu utilitzant aparells de fibra òptica que no alteren els pigments. A cada sala s’ha aconseguit un ambient adaptat a les seves característiques. Fins i tot a la sala del Consell es creen dos nivells d’enllumenat: un d’adequat per a una utilització funcional durant les sessions del Consell General, i un altre adient per a les visites i que destaca l’aspecte patrimonial de la sala.